W Bodzanowie k. Głuchołaz spotkali się srebrni jubilaci, którzy 25 lat temu przyjęli sakrament prezbiteratu: Kusz Joachim, Galant Dariusz, Dworek Sławomir, Przyjemski Wiesław, Nowotnik Wiesław, Bzdyl Jerzy i Rak Andrzej. W dziękczynieniu za dar kapłaństwa towarzyszył im br. Wiesław Ratajczak OMI, który z jubilatami odbywał formację zakonną. Najpierw w kościele parafialnym celebrowali dziękczynną Eucharystię, podczas której jubilatom życzenia złożyli parafianie. Następnego dnia sprawowali Mszę świętą pod przewodnictwem o. Teodora Jochema OMI – rektora seminarium i przełożonego jubilatów podczas 6-letniej formacji w Obrze. Dziękowali Bogu za dar kapłaństwa, swoją modlitwą otoczyli rodziców (zmarłych i żywych) oraz ludzi, którym zawdzięczają swoje powołanie. Nie zapomniano też w modlitwie o ich konsekratorze śp. biskupie Eugeniuszu Juretzko OMI.

W godzinach popołudniowych poprzez łącza internetowe ZOOM połączyli się ze współbraćmi jubilatami rozsianymi na całym świecie, którzy ze względu na pandemie nie mogli przybyć do Polski (Kalisz Sławomir, Osiecki Bogdan, Szabłowski Krzysztof, Rojek Marek).

(pg/wr)