JEŚLI SPEŁNIAMY WOLĘ BOGA, ODNIESIEMY SUKCES WBREW PRZEWIDYWANIOM LUDZI I POMIMO NICH

Mimo sprzeciwu Eugeniusz ufa Bogu:

Ma ojciec rację, że godzi się na to, co Bóg zadecyduje o nas. Nigdy nie będzie On żądać od nas tego, co jest ponad nasze możliwości. Ludzie są bardziej wymagający niż Bóg, ale to nie ludziom mamy się podobać. Jeżeli spełniamy wolę Boga, odniesiemy sukces wbrew przewidywaniom ludzi i pomimo nich.

List do Eugèna Guiguesa, 27.09.1842, w: EO I, t. IX, nr 777.