Od 18 maja 2020 roku, kiedy rząd Republiki Francuskiej zadecydował o zamknięciu gospodarki, przedsięwzięć kulturalnych oraz zgromadzeń liturgicznych, dom macierzysty Zgromadzenia w Aix-en-Provence przeszedł gruntowne zmiany w funkcjonowaniu oraz restrukturyzację. Praktycznie do dnia dzisiejszego większość zaplanowanych wydarzeń nie może dojść do skutku. Odwołano “Doświadczenie św. Eugeniusza” w języku francuskim i angielskim, sesję formacyjną dla oblackich wychowawców w wyższych seminariach duchownych (spotkanie odbywa się w formie hybrydowej w domu generalnym w Rzymie), spotkania młodzieżowe, a także sesję formacyjną dla oblatów-braci zakonnych.  Zdecydowano się na sierpniowe spotkanie formacyjna dla oblatów w formacji pierwszej, ale ograniczono je jedynie do domów formacyjnych z Europy (Międzynarodowy Scholastykat w Rzymie, Vermicino – Włochy oraz Obra – Polska). Niemniej jednak czas pandemii zaowocował ożywieniem działalności duszpasterskiej w nowym wymiarze.

Codzienne życie miejscowej wspólnoty oblackiej

W tym czasie podjęliśmy inicjatywy mające na celu pomoc wiernym, korzystającym z naszego kościoła Misji. Świątynia codziennie była otwarta, z wystawionym Najświętszym Sakramentem na czas skupienia i pokoju przed Panem dla tych, którzy znajdują się w nieszczęściu, w trudnych i przykrych sytuacjach. Byliśmy jednym z niewielu kościołów w mieście, które były otwarte przez cały dzień. Podjęliśmy posługę sakramentu pojednania po wcześniejszym umówieniu oraz założyliśmy blog, aby utrzymywać kontakty z Rodziną de Mazenodowską, nie zapominając o towarzyszeniu studentom Frat-Mazenodienne, którzy w trakcie roku akademickiego utrzymują z nami kontakt.

Młodzież akademicka z Frat-Mazenodienne

Dom w Aix przeszedł również restrukturyzację na poziomie administracyjnym. Istniejące od 2011 Międzynarodowe Centrum Eugeniusza de Mazenoda (CIEM) został rozwiązane, a jego kompetencje przejął Fundusz Domu Założycielskiego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Eucharystia z zachowaniem wymogów sanitarnych na wirydarzu klasztornym

Wraz z przedłużającą się sytuacją pandemiczną podjęto konkretne zmiany w planach funkcjonowania domu zakonnego. W miejsce wrześniowo-listopadowego “Doświadczenia św. Eugeniusza” misjonarze oblaci rozważają przeprowadzenie szkolenie dla przyszłych animatorów. Miałoby ono na celu przygotowanie kolejnych animatorów do przeprowadzania tego typu rekolekcji w nadchodzących latach.

Na 2022 roku zaplanowano zaledwie dwie serie “Doświadczenia św. Eugeniusza” – w języku angielskim (20.04.-16.06.2022) oraz hiszpańskim (14.09.-10.11.2022)

(pg/omiworld)