2 września 2021

PRACA, JAKĄ PODEJMUJE NAD SOBĄ W CELU ODNOWIENIA W DUCHU SWEGO POWOŁANIA. Ojciec Lucien Lagier w chwili przyjazdu do Kanady […]

2 września 2021

PRACA, JAKĄ PODEJMUJE NAD SOBĄ W CELU ODNOWIENIA W DUCHU SWEGO POWOŁANIA.

Ojciec Lucien Lagier w chwili przyjazdu do Kanady miał 27 lat. Łatwo ulegał sugestii i nadmiernie ulegał złym wpływom ojca Baudranda. Gdy ten ostatni został przeniesiony, Lagier był w stanie uznać swoje błędy. Eugeniusz napisał do ojca Honorata, przełożonego Lagiera w Kanadzie:

Zgadzając się, okazując sobie szacunek, kochając się, tak jak powinniście, przyciągniecie z koniecznością młodego o. Lagiera, który potrzebuje dobrego kierownictwa i dobrych przykładów. Ojciec Telmon może być użyteczny w przygotowaniu kazań, które powinien mu przedłożyć z prostotą i z wdzięcznością, ponieważ wyświadcza się mu wielką przysługę formującą go w rodzinie. Zawsze myślałem, iż to dziecko nie uwłasnowolniłoby się, tak jak to zrobiło w swoich listach i tak jak przypuszczalnie robi to w rozmowie, gdyby nie miało przed oczyma złego przykładu o. B[audranda]. Proszę nie lekceważyć niczego, aby go sprowadzić na dobrą drogę, ale do pracy, jaką podejmie nad sobą w celu odnowienia w duchu swego powołania, niech doda staranne przyłożenie się do nauki. Proszę go przekonać, że nie wszystkim dany jest talent, jakiego Pan udzielił o. Telmonowi, i nie powinien mniemać, iż uleganie jego radom upokarza go, powinien raczej uważać się za szczęśliwego, iż spotkał w rodzinie tak blisko siebie współbrata, który dzieli się z nim swoją wiedzą i pomaga mu w osobistym rozwoju.

List do o. Jeana Baptiste Honorata, 31.05.1843, w: EO I, t. 1, nr 19.

 Pełne zrozumienia podejście przyniosło skutek i ojciec Lagier był cenionym kaznodzieją w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością ponownie odkrył ducha swojego powołania.