8 września 2021

NIGDY NIE NALEŻY CHCIEĆ CZEGOŚ WIĘCEJ I INACZEJ, NIŻ WSKAZUJE NAM DOBRY BÓG To słuszna rada dla tych spośród nas, […]

8 września 2021

NIGDY NIE NALEŻY CHCIEĆ CZEGOŚ WIĘCEJ I INACZEJ, NIŻ WSKAZUJE NAM DOBRY BÓG

To słuszna rada dla tych spośród nas, którzy odczuwają pokusę, aby nie czytać znaków, jakie wysyła nam Bóg, dotyczących odpowiedzialności i troski za siebie.

Niesamowitą przyjemność sprawiła mi informacja z waszego listu, że wyszliście z choroby, ale nie bez obaw przyjąłem wiadomość, że przygotowujecie się do wygłoszenia po kolei wielu rekolekcji. Nigdy nie należy chcieć czegoś więcej lub inaczej, niż wskazuje nam dobry Bóg. W tej materii postępujcie według opinii waszego admonitora z całkowitą prostotą, aby przed Bogiem i Zgromadzeniem nie ponosić odpowiedzialności za opłakane konsekwencje, które mogłyby odbić się na zdrowiu, a jest przecież ono dla nas tak cenne.

List do Eugèna Guiguesa (w N.-D. de L’Osier, Francja), 06.07.1843, w: EO I, t. X, nr 803.