BISKUP, KTÓRY CHCIAŁ ŻYĆ I UMRZEĆ JAK OBLAT

Pierwszym oblackim biskupem, który został mianowany po Eugeniuszu, był Hipolit Guibert. Jako biskup Viviers był obecny na kapitule. Eugeniusz napisał na jego temat:

Biskup Viviers wbudował wszystkich wzruszającym wyrazem prawdziwie apostolskich uczuć, jakie go ożywiają. Wobec wszystkich pokazał się takim, jakim go znam; nie jest się w stanie wyrazić wrażenia, jakie zrobiły jego słowa, gdy w podyktowanej przez jego serce przemowie przed Bogiem i przede mną jako świadkiem zapewnił, że gdyby trzeba było wybrać pomiędzy biskupstwem, które przyjął z posłuszeństwa, a zgromadzeniem, które musiał opuścić, nie wahałby się ani przez chwilę co do zgromadzenia, na łonie którego chciałby żyć i umrzeć.

 Dziennik, 13.07.1843, w: EO I, t. XXI.

Biskup Guibert przez całe swe życie był głównym doradcą Założyciela.