16 września 2021

NIE BĄDŹCIE JAK CI, KTÓRZY JEDYNIE GROMADZĄ CHMURY, JEST ICH ZBYT WIELE W ATMOSFERZE, W KTÓREJ ŻYJĘ Eugeniusz jako superior […]

16 września 2021

NIE BĄDŹCIE JAK CI, KTÓRZY JEDYNIE GROMADZĄ CHMURY, JEST ICH ZBYT WIELE W ATMOSFERZE, W KTÓREJ ŻYJĘ

Eugeniusz jako superior generalny miał całościowy obraz potrzeb we wspólnotach oraz w posługach oblatów. Niekiedy trudno było przekonać niektórych o konieczności wyjścia poza konkretną posługę, aby poświęcić się dla dobra całej oblackiej rodziny. Poniższy list jest przykładem osoby, która pozwoliła sobie na zaciemnienie tej całościowej wizji. Rozgniewany Eugeniusz trzyszczy, że w jego otoczeniu pojawiło się zbyt wiele chmur.

 Trzeba skłonić br. Nicolasa do posłuszeństwa, tak jak to powinno być, abym bez sprzeciwu mógł go wysłać do nauczania dogmatyki w Ajaccio. To jedyny środek, aby uwolnić o. Bellona i móc go wykorzystać według naszych potrzeb… Jednym słowem, wykorzystajcie wszystek wasz talent doprowadzenia go do świadomej decyzji, aby w ogóle nie stawiał przeszkód moim postanowieniom, które są podjęte przed Bogiem dla prawdziwego dobra Zgromadzenia, które zostało mi powierzone. Jeśli ludzie byliby tacy, jacy powinni byli być, to nie potrzebowałbym podejmować tylu środków ostrożności, aby osiągnąć sukces w takiej mierze, w jakiej uważam go za ważny, a nawet konieczny dla wspólnego dobra.

Przeczytajcie mój list o. Guigues’owi, odpowiedzcie mi możliwie jak najszybciej, zaklinam was, ułatwcie mi działanie, i nie bądźcie jak ci, którzy jedynie gromadzą chmury, jest ich zbyt wiele w atmosferze, w której żyję.

List do Ambrożego Vincensa w N.-D de l’Osier, 20.07.1843, w: EO I, t. X, nr 805.

Jako członkowie mazenodowskiej rodziny wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby posiadać szerszą wizję potrzeb świata, na które nasz charyzmat powinien odpowiedzieć.