Święty Krzyż: Abp Wacław Depo przewodniczył zakończeniu uroczystości odpustowych

This is a custom heading element.

19 września 2021

W sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego zakończyły się tegoroczne uroczystości odpustowe. Do Krzyża Chrystusa pielgrzymowali dzisiaj chorzy, cierpiący, seniorzy i osoby samotne.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Witając na początku liturgii zebranych pielgrzymów, o. Marian Puchała OMI – przełożony świętokrzyskiej wspólnoty zakonnej i kustosz relikwii, podkreślał:

Ten ostatni dzień odpustowy obchodzimy pod hasłem “Nieść miłość znaczy nieść krzyż” – te słowa św. Matki Teresy z Kalkuty odnoszą się do każdego z nas a zwłaszcza do ludzi chorych, cierpiących i starszych, o których chcemy dzisiaj pamiętać i modlić się za nich w naszym sanktuarium pasyjnym.

“Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna na śmierć dla naszego zbawienia” – to niepojęta tajemnica. Kiedy została zburzona harmonia w życiu ludzkim przez grzech pierworodny, zło, cierpienie i śmierć, nienawiść, przykrości i różne kłopoty towarzyszą człowiekowi od urodzenia do śmierci.

Krzyż towarzyszy nam stale, ale jak mówiła błogosławiona  Matka Maria Różą Czacka: “przez Krzyż do nieba”. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża, nie ma zbawienia bez krzyża. Krzyż jest gwarantem Zmartwychwstania i życia wiecznego. Krzyż zawsze wskazuje właściwą drogę. Niech On nas prowadzi przez życie do nieba.

Metropolita częstochowski, prowadząc pielgrzymów drogą rozważania Bożego słowa, przypomniał wszystkim zebranym, czym jest Eucharystia:

Stajemy teraz o tej południowej godzinie w tzw. “stacji świata” – jak nas poucza Święty Jan Paweł I: “Tajemnica Eucharystii, gdziekolwiek jest sprawowana, czy w drewnianym wiejskim kościółku, czy w bazylikach Rzymu czy świata, czy na ulicach czy stadionach, wtedy staje się “statio orbis”, czyli stacją zatrzymania się świata, bo Bóg jedna ze sobą całe stworzenie poprzez ofiarę swojego Syna”. Musimy powracać do tych słów.

Zdajemy sobie sprawę, czym jest dla nas Eucharystia. To nie jest wspomnienie! To nie jest jedynie pamiątka Golgoty! To jest uobecnienie tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa – podkreślał hierarcha.

W homilii mówił, że najważniejszym problemem nowej ewangelizacji nie jest układ społeczno-polityczny, ani zalegające w ludzkich sercach podziały. Zasadniczym problemem jest traktowanie Ewangelii jako “muzealnego przekazu”:

Tak się zdaje podpowiadać świat, że jesteśmy niedzisiejsi, niepostępowi, nie w duchu tego świata – rozważał duchowny i dodał, że – dzisiaj katolikom proponuje się nowy program, a jednocześnie nie uwzględnia tajemnicy Boga.

 

Na zakończenie każdej Eucharystii udzielano sakramentu namaszczenia chorych.

Do sanktuarium na Świętym Krzyżu pielgrzymowali dziś także Przyjaciele Misji Oblackich. W murach świętokrzyskiego sanktuarium nowy dyrektor Prokury Misyjnej – o. Marek Ochlak OMI, dziękował swojemu poprzednikowi – o. Marianowi Lisowi OMI za wielki wkład i posługę wśród Przyjaciół Misji Oblackich oraz na rzecz misji “ad gentes” prowadzonych przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

(pg/mt/zdj. OMI Święty Krzyż)