Oblat w zarządzie Stowarzyszenia Homiletów Polskich

Podczas konferencji naukowej poświęconej proroczym wyzwaniom pontyfikatu Franciszka, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-28 września, Stowarzyszenie Homiletów Polskich (SHP), […]

1 października 2021

Podczas konferencji naukowej poświęconej proroczym wyzwaniom pontyfikatu Franciszka, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-28 września, Stowarzyszenie Homiletów Polskich (SHP), podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które sprawuje najwyższą władzę w tym gremium, wyłoniło w tajnym głosowaniu przewodniczącego i zarząd na trzyletnią kadencję. Przewodniczącym SHP został ponownie wybrany ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński, a w skład zarządu weszli: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (wiceprzewodniczący), o. dr Sebastian Wiśniewski OMI (sekretarz), ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (członek zarządu) i ks. dr hab. Witold Ostafiński (skarbnik).

o. Sebastian Wiśniewski OMI (Archiwum OMI)

Stowarzyszenie Homiletów Polskich powstało w 2009 roku jako kontynuacja powstałej w 1974 roku Sekcji Homiletów Polskich, która istniała w sposób mniej sformalizowany. Obecnie stowarzyszenie działa na podstawie Statutu, który został zatwierdzony na czas nieokreślony przez 364 Posiedzenie Plenarne KEP obradujące w Warszawie w dniach 12-13.03.2014. Do SHP należy 54 członków zwyczajnych oraz 15 nadzwyczajnych i stowarzyszonych.

(sw)