Obra: Inauguracja nowego roku akademickiego w oblackim seminarium

This is a custom heading element.

1 października 2021

W czwartek 30 września, w seminarium obrzańskim miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 wspólną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji, o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI. Okolicznościową homilię wygłosił rektor WSD w Obrze, o. dr Sebastian Łuszczki OMI, który w krótkich słowach przypomniał, że studiowanie podobne jest do uprawiania sztuki i zachęcał studentów, by swoją tegoroczną pracą czynili wielkie arcydzieła na miarę dzieł Michała Anioła.

Następnie wszyscy udali się do seminaryjnej auli, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Tradycyjnie chór seminaryjny, wzbogacony w tym roku o cztery nowe głosy z kursu I, odśpiewał „Gaude Mater Polonia” oraz „Gaudeamus igitur”. Do zebranych na auli przemówił rektor, oficjalnie inaugurując nowy rok. Nie zabrakło także sprawozdania z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium w minionym roku, które zaprezentował prefekt studiów, o. dr Łukasz Krauze OMI. Przywitano również sześciu nowych współbraci z kursu I, którzy w tym roku rozpoczynają swoją naukową przygodę na studiach.

Z racji na niedawno obchodzony przez Misjonarzy Oblatów MN jubileusz stulecia utworzenia Polskiej Prowincji, wykład inauguracyjny nt.: „100 lat Misjonarzy Oblatów MN w Polsce” wygłosił prowincjał. Przy okazji wręczył okolicznościowe medale dla zasłużonych przyjaciół wspólnoty oblackiej w Obrze.

(M. Gołas OMI/zdj. P. Ochlak OMI)