Opole: Centralne obchody Dnia Papieskiego u oblatów

Tegoroczne główne obchody XXI Dnia Papieskiego w diecezji opolskiej odbędą się w niedzielę 10 października w oblackiej parafii pw. św. […]

1 października 2021

Tegoroczne główne obchody XXI Dnia Papieskiego w diecezji opolskiej odbędą się w niedzielę 10 października w oblackiej parafii pw. św. Jana Pawła II w Opolu. Eucharystii o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie bp Paweł Stobrawa. Tematem tegorocznych ogólnopolskich obchodów są słowa: “Nie lękajcie się!”, które wypowiedział papież-Polak podczas homilii inaugurującej pontyfikat – 22 października 1978 roku.

Zobacz: [“Tu czuć wiosnę chrześcijaństwa” – rozmowa z proboszczem opolskiej parafii]

Dzień Papieski obchodzony jest w polskim Kościele katolickim od 2001 roku. Przypada w niedzielę poprzedzającą datę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – 16 października. W trakcie obchodów zgłębiane jest nauczanie św. Jana Pawła II oraz zbierane są ofiary pieniężne na Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przeznacza je na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

Opolska parafia oblacka jest jedyną w diecezji wspólnotą, której patronuje św. Jan Paweł II.

Zobacz: [Opole: Uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowany kościół parafialny św. Jana Pawła II]

(pg)