5 października 2021

MOJE DZIECI PRZEPŁYNĘŁY MORZA, ABY PRACOWAĆ Z CAŁĄ GORLIWOŚCIĄ, DO JAKIEJ SĄ ZDOLNI Na zakończenie kapituły generalnej Założyciel przekazał ojcu […]

5 października 2021

MOJE DZIECI PRZEPŁYNĘŁY MORZA, ABY PRACOWAĆ Z CAŁĄ GORLIWOŚCIĄ, DO JAKIEJ SĄ ZDOLNI

Na zakończenie kapituły generalnej Założyciel przekazał ojcu Telmonowi list, który miał wręczyć biskupowi Quebeku, diecezji położonej niedaleko od terenów, gdzie oblaci już pełnili posługę.

Bardziej niż kiedykolwiek, Księże Biskupie, doceniam miłość, jaka nas łączy mimo wielkiej odległości, która nas oddziela. Moje dzieci przepłynęły morza, aby pracować z całą gorliwością, do jakiej są zdolni, w części winnicy Ojca rodziny zarządzanej przez naszych czcigodnych współbraci w episkopacie Kanady. Jest to dodatkowa więź, która mnie łączy z biskupami, w których posłudze jestem tak szczęśliwy, że mogę powierzyć mały oddział spośród grupy, którą zorganizowałem do walk Pańskich. Z zadowoleniem dowiedziałem się od mojego świątobliwego przyjaciela biskupa w Montrealu, który jest dla nich ojcem, że zrobili już dużo dobrego w jego rozległej diecezji.

Uświadamiając sobie, jakich łask Bóg udzielił przez posługę oblatów serce Eugeniusza (które było wielkie jak świat) zaczyna snuć marzenia, aby oblaci byli obecni na całym terytorium Kanady.

Całą moją ambicją jest, aby to dobro rozszerzało się, jeśli to możliwe, w całej Kanadzie, która podzielając ich uczucia i przekonania, tak dobrze sympatyzowała z nimi. Są oni istotnie ludźmi biskupów. W tym celu ich założyłem i dzięki Bogu wszyscy przejęli się tym duchem właściwym ich Instytutowi. Dlatego gdyby kiedykolwiek z powodu sąsiedztwa odpowiadało Księdzu Biskupowi odwołanie się do ich posługi, proszę się nie krępować i poprosić o ich pomoc zgodnie z zasadami, którymi się kierują.

List do biskupa Quebeku, 10.08.1843, w: EO I, t. 1, nr 22.

Ta misjonarska gorliwość przed ponad 200 lat była cechą charakterystyczną naszego Zgromadzenia – najpierw małej wspólnoty oblackiej, a obecnie, dzięki entuzjazmowi i wspaniałomyślności wszystkich wchodzących w skład mazenodowskiej rodziny, także i na całym świecie. W naszej Regule czytamy:

mają wzajemnie uzupełniające się zadania w dziele ewangelizacji. Uczynią wszystko, aby wzbudzić lub ożywić wiarę w tych, do których są posłani i aby pomóc im odkryć «kim jest Chrystus».

Konstytucja 7