Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu lublinieccy oblaci zorganizowali nabożeństwo dziękczynienia za dzieło stworzenia. Przy grocie przed kościołem i domem zakonnym zebrali się opiekunowie zwierząt domowych. Podczas spotkania wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki pobłogosławił wszystkich zebranych na placu przed świątynią.

(pg/zdj. M. Prauzner-Bechcicka)