W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze sześciu oblackich kleryków otrzymało lektorat. Posługa ta jest konieczna dla kandydata do święceń prezbiteratu (kan. 1053 KPK), musi ją sprawować przynajmniej przez pół roku. Odpowiada przedsoborowym święceniom niższym. Biskup diecezjalny lub przełożony zakonny odmawia nad kandydatami modlitwę z Pontyfikału i wręcza im księgę Pisma Świętego. Strojem liturgicznym ustanowionego lektora jest alba, głównym zadaniem jest odczytywanie słowa Bożego we wspólnocie liturgicznej, może on również w imieniu Kościoła: podczas nieobecności prezbitera lub diakona przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, droga krzyżowa), błogosławić pokarmy w wielką sobotę, czy prowadzić modlitwy podczas obrzędu pogrzebu (stacja w domu zmarłego).

Uroczystej Eucharystii przewodniczył superior obrzańskiej wspólnoty i rektor oblackiego scholastykatu – o. Sebastian Łuszczki OMI. Była ona również zwieńczeniem miesięcznego dnia skupienia, który poprowadził o. Wojciech Ruszniak OMI – kapelan sióstr zakonnych w Wielkiej Wsi.

(pg/WSD OMI)