OBOWIĄZKIEM SUPERIORA JEST PODKREŚLAĆ ZALETY WSZYSTKICH SWOICH PODWŁADNYCH, TAK JAK OBOWIĄZKIEM PODWŁADNYCH JEST PODKREŚLAĆ ZALETY SWEGO SUPERIORA

Kontynuując poprzednie rozważanie widzimy, że Eugeniusz skarcił ojca Honorata za to, że podzielił się z biskupem diecezjalnym słabościami niektórych członków wspólnoty.

Obowiązkiem superiora jest podkreślać zalety wszystkich swoich podwładnych, tak jak obowiązkiem podwładnych jest podkreślać zalety swego superiora. Ta zgodna miłość jest korzystna dla całego ciała i ułatwia mu dobro, do którego wypełniania jest powołane. Proszę więc przestać trapić się i nauczyć się korzystać z tego wszystkiego, co jest ojcu dane, postępując zawsze po ludzku bez zdziwienia i bez zmartwienia.

List do ojca Jeana Baptiste Honorata, 07.10.1843, w: EO I, t. I, nr 27.

O mocy tych słów dowiedziałem się od następcy świętego Eugeniusz – ojca Marcello Zago. Powierzył mi urząd i w trakcie pełnienia go podjąłem krótkotrwałą decyzję odnośnie planu działania, które angażowało także inne osoby i w ciągu roku nie mogło podlegać modyfikacjom. Wezwał mnie i w bardzo jasnych słowach powiadomił mnie o brakach tej decyzji. Zmył mi głowę i dodał: Wie ojciec, że się z ojcem nie zgadzam, ale na zewnątrz będę popierał ojca decyzje i będę jej bronił. W kolejnym roku akademickim mogłem zmienić styl działania. Nigdy nie zapomniałem tej lekcji o sposobie, w jaki przełożony nawiązuje relacje ze swoimi braćmi, napomina ich, ale też i popiera.