Święty Krzyż: Tajemnicze symbole na krzyżu morowym [wyjaśniamy]

W najstarszym polskim sanktuarium narodowym na Świętym Krzyżu zainstalowano sześciometrowy krzyż morowy wykonany ze stali i onyksu. Ma on upamiętniać […]

3 listopada 2021

W najstarszym polskim sanktuarium narodowym na Świętym Krzyżu zainstalowano sześciometrowy krzyż morowy wykonany ze stali i onyksu. Ma on upamiętniać ofiary pandemii koronawirusa oraz być dziękczynieniem za ocalenie życia w czasach zarazy. W specjalnej kapsule złożono również świadectwa i podziękowania wiernych. Głównym inicjatorem instalacji krzyża był wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, ideę poparli biskupi: sandomierski i kielecki oraz przełożony oblackiej wspólnoty na Świętym Krzyżu.

Zobacz: [Na Świętym Krzyżu postawiono krzyż morowy]

Pielgrzymi odwiedzający Święty Krzyż, zastanawiają się nad znaczeniem inskrypcji na nim wypisanych.

Litery i znaki umieszczone na krzyżu morowym, są pierwszymi literami łacińskich słów modlitwy ułożonej przez papieża, świętego Zacharego, w czasach jednej z największych epidemii, która miała ogólnoświatowy zasięg od VI do VIII wieku. Epidemia ta dotyczyła choroby zwanej dżumą. Mówi się, że w jej wyniku zmarło ponad 25 milionów osób, głównie w Europie, Azji i Afryce. W wyniku zmagań z tą straszną chorobą powstała modlitwa, która przez kolejne stulecia ratowała wielu chrześcijan w obliczu niebezpiecznych epidemii. Według tradycji, jej treść została ułożona przez świętego Zacharego. Miała być odmawiana w Jerozolimie przez wiernych już w VI wieku – tłumaczą kustosze świętokrzyskiego sanktuarium.

Spoglądając na historię minionych miesięcy i stwierdzając fakt tego, że gdyby mury świętokrzyskiej świątyni, przy której został ustawiony krzyż morowy, mogły mówić, gdyby mogły powtórzyć wyszeptane słowa modlitwy wdzięczności za to, że człowiek wytrwał w cierpieniu, to potwierdziłyby to, co konstruktorzy krzyża morowego umieścili na jego ramionach; potwierdziłyby również prawdę, która przebija się przez doświadczenie wiary ludzi wierzących, że jest możliwe wytrwanie w najtrudniejszych życiowych doświadczeniach, kiedy Zmartwychwstały Chrystus, który umarł za każdego człowieka na Krzyżu, jest w centrum ludzkiego życia – dodają zakonnicy.

Znaczenie inskrypcji na krzyżu morowym:

+        Krzyżu Chrystusa, ocal mnie.
Z        Cześć dla domu Twojego niech mnie wyzwoli.
Krzyż zwycięża +
Krzyż króluje +
Krzyż panuje +

Przez znak Krzyża zachowaj mnie, Panie, od tej zarazy.

D       Boże, Boże mój, oddal zarazę ode mnie i od tego miejsca i ocal mnie.
I         W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego, moje serce i ciało.
A        Przed niebiosami i ziemią był Bóg, który ma moc wyzwolenia mnie od tej zarazy.
C       Krzyż Chrystusa ma moc wypędzania zarazy z tego miejsca i z mojego ciała.
B        Dobrze jest oczekiwać pomocy Bożej w milczeniu, aby Pan oddalił ode mnie zarazę.
I         Nakłonię swe serce do zachowywania Twoich napomnień i nie zbłądzę, bo Ciebie wezwałem.
Z        Zazdrościłem niegodziwym i widziałem pomyślność grzeszników, lecz w Tobie miałem nadzieję.
C       Krzyż Chrystusa niech przepędzi demony, niech oddali morowe powietrze i zarazę.
S        Ja jestem twoim zbawieniem, mówi Pan, wzywaj Mnie, a Ja cię wysłucham i uwolnię Cię od tej zarazy.
A        Głębia przyzywa głębię, Ty słowem swoim wypędziłeś demony. Ocal i mnie od tej zarazy.
B       Błogosławiony mąż, który ufa w Panu i nie zważa na marności i na złudne szaleństwa.
C       Krzyż Chrystusa, który wcześniej był hańbą i obrazą, teraz w chwale i wysokości niech mi będzie zbawieniem
i niech wypędzi stąd diabła i morowe powietrze, a z mego ciała chorobę.
Z        Cześć dla chwały Bożej niech mnie nawróci, nim umrę, i niech w imię Twoje zbawi mnie od tej zarazy.
C       Znak Krzyża niech wyzwoli lud Boży i ocali od zarazy tych, którzy mu ufają.
H       Czy wrócisz do Pana, ludu głupi i nierozumny? Wypełnij swoje śluby, składając Mu ofiarę chwały
i wiary, ponieważ jest w Jego mocy wyzwolić to miejsce i mnie od zarazy.
Nie zawiodą się ci, co w Nim pokładają ufność.
G       Gdybym Ci nie błogosławił, niech mi raczej język utknie w gardle i krtani. Ocal mających nadzieję w Tobie.
Tobie zawierzam, Boże. Ocal mnie od tej zarazy i ocal to miejsce, w którym wzywamy Twojego imienia.
F        W chwili Twojej śmierci, Panie, Boże mój, ciemności zasłoniły całą ziemię. Uczyń zatem moc diabła słabą
i stłumioną. Przybyłeś tu, Synu Boga Żywego, by zniweczyć dzieła Szatana. Oczyść mocą Twoją to
miejsce z zarazy i sługę Twojego zachowaj od choroby. Niech skażone powietrze odejdzie ode mnie
w zewnętrzne ciemności.
C       Krzyżu Chrystusa, broń nas, odpędź z tego miejsca zarazę i wyzwól sługę Twojego z tej choroby, ponieważ
jesteś łaskawy i litościwy, pełen miłosierdzia i prawdy.
B        Błogosławiony ten, kto nie podąża za marnościami i złudnymi głupstwami. W trudnej chwili Pan go ocali.
Panie, Tobie zaufałem, wyzwól mnie od Tej zarazy.
F        Bóg dał mi schronienie. Ponieważ Ci zaufałem, uchroń mnie od zarazy.
R       Spójrz na mnie, Panie Boże mój ze świętego miejsca Majestatu Twego, zlituj się nade mną i przez wzgląd na
Twoje miłosierdzie wyzwól mnie z tej zarazy.
S        Ty jesteś moim zbawieniem. Ulecz mnie, a będę uzdrowiony, zbaw mnie, a będę ocalony.
IHS    Jezus ludzi Zbawiciel
MRA  Maryja

 

(pg/mt/zdj. OMI Święty Krzyż)