8 listopada 2021

UWAŻAM TO OSIEDLENIE SIĘ ZA BARDZO WAŻNE POD WZGLĘDEM DOBRA, KTÓRE MA BYĆ DOKONANE Oblaci na mocy swojego charyzmatu, aby […]

8 listopada 2021

UWAŻAM TO OSIEDLENIE SIĘ ZA BARDZO WAŻNE POD WZGLĘDEM DOBRA, KTÓRE MA BYĆ DOKONANE

Oblaci na mocy swojego charyzmatu, aby ewangelizować najuboższych i najbardziej opuszczonych szybko zrozumieli, że w Kanadzie są dwie grupy, które koniecznie potrzebują głoszenia Ewangelii. Są to drwale samotnie pracujący w oddalonych obozach a także plemiona rdzennej ludności. Oblatom z Bytown, bo tak kiedyś nazywała się Ottawa, udało się do nich dotrzeć.

Uświęcanie drwali i nawracaniem Dzikich! A zatem osiedlenie się w Bytown jest całkowicie po mojej myśli. Całkowicie podzielam poglą­dy waszego świątobliwego biskupa, który okazuje się tak wspaniało­myślny… Jeśli oprócz ogólnego po­zwolenia na ewangelizowanie w całej swojej diecezji udziela wam spe­cjalnej jurysdykcji dla miasta Bytown i jeśli ta misja może być uważana jako pewnego rodzaju tytuł parafialny, będziecie potrzebowali wyraźne­go mojego pozwolenia, którego wam udzielam w takim przypadku. Są­dząc po tym, co mówi mi ojciec, uważam to osiedlenie się za bardzo ważne pod względem dobra, które ma być dokonane.

Aby zrozumieć to pojęcie “wyraźnego pozwolenia” i tę prośbę, musimy pamiętać, że oblaci nie zostali założeni po to, by zostać proboszczami. To było powołanie księży diecezjalnych. Eugeniusz widział nas jako pomocników tych proboszczów, aby pomóc im w dotarciu do tych, których nie mogli objąć posługą duszpasterską. To byli “najbardziej opuszczeni”, o których mówił Eugeniusz. Dopiero, gdy brakowało kleru diecezjalnego, Eugeniusz pozwolił swoim misjonarzom zostać proboszczami.

Wydaje mi się, że od czasu, kiedy jesteście w Kanadzie, wszyscy powinniście dostatecznie się nauczyć języka angielskiego, abyście mogli się porozumieć z tymi, którzy mówią tylko tym językiem.

Także w tym miejscu musimy pamiętać, że oblaci zostali założeni, aby głosić mieszkańcom Prowansji kazania w ich języku prowansalskim – nauka języka “najbardziej opuszczonych” stała się podstawowym narzędziem ewangelizacji. Słowo “język” oznaczało znacznie więcej niż tylko słownictwo, obejmowało wszystkie aspekty życia i było sposobem wyrażania się ludzi.

Wszystkim po­lecam wielkie umiłowanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wielkie na­bożeństwo do naszej Matki i do św. Józefa oraz poświęcenie się Kościo­łowi.

List do ojca Jeana-Baptiste Honorata, w Kanadzie, 04.01.1844, w: EO I, t. I, nr 29.