9 listopada 2021

WSPANIAŁY IDEAŁ DLA MISJONARZY, KTÓRZY ŻYJĄ TYLKO DLA CHWAŁY BOŻEJ I DLA ZBAWIENIA DUSZ Miesiąc po liście, w którym Eugeniusz […]

9 listopada 2021

WSPANIAŁY IDEAŁ DLA MISJONARZY, KTÓRZY ŻYJĄ TYLKO DLA CHWAŁY BOŻEJ I DLA ZBAWIENIA DUSZ

Miesiąc po liście, w którym Eugeniusz wyraził zgodę na nowa misje w Bytown, nadal jest rozentuzjazmowany.

Gdyby należało w coś uwierzyć, to chyba w to, czego ojciec z takim przekonaniem dowodził i co biskup Montrealu słusznie podawał jako wspaniały ideał dla misjonarzy, którzy żyją tylko dla chwały bożej i dla zbawienia dusz. Dlatego z zapałem przyjąłem tę szczęśliwą wiadomość.

Oblacka rodzina we Francji cieszyła się dokonaniami swoich współbraci na misjach zagranicznych tak, jak gdyby je podejmowała, jakby na odległość w nich uczestniczyła. Wszystkimi listami misjonarzy Eugeniusz dzielił się z członkami swojej duchowej rodziny.

I aby podtrzymać gorliwość oraz ożywić odwagę tych, któ­rzy okazali się tak oddani misjom w nowym świecie, postarałem się wysłać odpis tak dobrego i tak wspaniałego listu biskupa Montrealu do wszystkich naszych domów. Wszędzie wykazano wielką radość, słusz­nie uważając tę nową misję [w Bytown] za znak boskiej opieki i za śro­dek zrealizowania ogromnego dobra czy to dla Dzikich, czy dla opusz­czonych w lasach przez tak długi czas. W tym sensie napisałem do ojca, będąc przekonany, że pozostało mi już tylko zatwierdzić to, o czym oj­ciec mi mówił, że już powinno być zaczęte.

List do ojca Jeana-Baptiste Honorata, w Kanadzie, 07.02.1844, w: EO I, t. I, nr 30.