Katowice: Prowincjał polskich oblatów zainaugurował obchody V Światowego Dnia Ubogich

This is a custom heading element.

13 listopada 2021

Obchody V Światowego Dnia Ubogich w Katowicach rozpoczęły się od Eucharystii sprawowanej w oblackiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Koszutce. Modlitwie przewodniczył prowincjał polskich oblatów – o. Paweł Zając OMI. Na początku liturgii zebranych w kościele powitał przełożony miejscowej wspólnoty zakonnej – o. Waldemar Janecki OMI.

Ufamy, że to szczególne wydarzenie przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, jak pragnie też Ojciec Święty Franciszek, wzmocni w nas świadomość, iż ubodzy są narzędziem naszego zbawienia – mówił superior oblackiej wspólnoty na Koszutce.

Kiedy Jezus stawia przed oczy uczniów tę prawdę, że ubogich zawsze będą mieli wokół siebie, to to wpisuje się w doświadczenie całej ludzkości, także nasze doświadczenie – mówił w kazaniu prowincjał polskich oblatów – Minęło wiele wieków od tych słów Jezusa, w wielu częściach świata osiągnięto wysoki poziom opieki społecznej, a jednak nieustannie są rzesze ludzi, którzy bardzo konkretnie, bardzo namacalnie przeżywają swoje ubóstwo. I wydaje się, że nie sposób osiągnąć tutaj pełen sukces, nieraz w trosce o ludzi ubogich, z całą naszą wrażliwością serca, możemy mieć wrażenie, że mimo wszystko gdzieś zatrzymujemy się w połowie drogi. Może wiele już ofiarowaliśmy, czy staraliśmy się ofiarować z siebie, a jednak ciągle tak daleka droga do pokonania.

[Jezus] zaprasza nas do dwóch rzeczy. Abyśmy się nie zniechęcali naszą niewystarczalnością i nieustannie podejmowali drogę w kierunku drugiego człowieka, w takiej czy innej formie ubóstwa go dostrzegając. Bo w tym wszystkim tak na prawdę chodzi o wrażliwość serca, aby być na siebie wrażliwymi, nie mieć taniej pociechy, że oto ja komuś coś daję, ale dostrzec to, że ja też potrzebuję otrzymać, potrzebuję być obdarowanym. I w tym wymiarze wszyscy jesteśmy jednością, nie ma mniej lub bardziej ubogich. (…) Także zaprasza nas, abyśmy się nie zniechęcali w tej drodze do Niego, bo wie, że pełnym spełnieniem pragnień naszego serca będzie spotkanie Jego samego, Jezusa Chrystusa, w Jego słowie, w Eucharystii, w Nim samym.

W momencie, kiedy staje nad nami Pan Bóg, kiedy my sami stajemy wobec Boga jako Jego dzieci, myślę, że przestajemy myśleć w kategoriach: kto jest lub kto nie jest ubogi. Wtedy właśnie rodzi się ten cud budowy wzajemnych relacji, które nas wszystkich ubogacają. To jest ta zachęta, także z dzisiejszego słowa Bożego, które w pierwszym czytaniu zwłaszcza tak mocno nas wzywa do tego, abyśmy szukali poznania Boga. Kiedy będzie w nas to poznanie Boga, to jest to kolejna szansa, aby dostrzec w Nim kochającego ojca, a wówczas tak wiele tych spraw ziemskich się zrelatywizuje, przestanie być dla nas ciężarem. Jezus tym bardziej przypomina w Ewangelii o tym, że na ten świat przyjdzie kres, a z perspektywy tego kresu wiele rzeczy się znowu zrelatywizuje: kto był bogaty, kto był biedny. Ostatecznie najważniejsze okaże się znowu po raz kolejny to, jakie z tego świata wynosimy do nieba serce.

Posłuchaj całego kazania o. Pawła Zająca OMI:

Jedną z inicjatyw, jaką oblacka parafia na Koszutce chciała włączyć się w obchody papieskiego Dnia Ubogich, jest uruchomienie Lodówki Miłosierdzia, która stanęła przy wejściu do biura parafialnego.

Po Mszy świętej uczestnicy mogli wysłuchać świadectwa aktora – Lecha Dyblika

(pg)