POWRÓT  DO  GRECJI

 

Coraz to nowe mity wymyślając

straszą się ludzie

że im zagraża to i owo

 

wśród przyczyn nieszczęść które spaść miały

na ludzi którzy pragnęliby szczęścia

czego i kogo na listach nie było

 

na czele zagrożeń do dzisiaj się stawia

Boga winowajcę wszelkiego złego

 

a zaraz po  Nim mówi  się  otwarcie

że tym który może szczęście ludziom wykraść

jest  nie kto  inny  ale  drugi człowiek

 

pomińmy  inne  niebezpieczeństwa

które  się mitów  doczekały

na  wzór prastarych z  klasycznej  Grecji

 

i tak by straszyć ludzką  rodzinę

przez  cały czas trzeba  knuć  nowe  spiski

układać  bajki  by  się  stało  zadość

szyderczym słowom – strasz i  rządź