W czwartek, 18 listopada, odbyło się sympozjum misjologiczne: „Kościół w Amazonii czasu synodalnego”. Uczestnicy dzielili się refleksjami na temat posynodalnej adhortacji „Querida Amazonia”.

Pierwszy z prelegentów, ks. prof. Tomasz Szyszka SVD, wskazywał, że Kościół w Amazonii nie jest młody, ale dzięki obecnym tam zgromadzeniom zakonnym od XVI w., stanowi „piękną epopeję misyjną”. Mówiąc o przyszłości Kościoła na tamtejszym terenie, werbista przedstawił trzy perspektywy: urbanizacja, której skutkiem będzie utrata zmysłu religijnego; pentekostalizacja i aktywność sekt oraz odnowa duszpasterska.

Sytuację w Boliwii opisywał bp Stanisław Dowlasiewicz OFM Conv. Ludzie w tym kraju zmaga się z wieloma problemami, m.in. mafie narkotykowe, wyniszczanie przyrody, obrona przed koncernami. W tych sytuacjach wsparcie daje Kościół. Duchowny podkreślił znaczenie kobiety w tamtejszym kościele:

Zajmuje bardzo ważne miejsce. Mamy w Boliwii takie miejsca gdzie nie ma kapłana i to kobiety, siostry idą: mogą chrzcić, być przy błogosławieniu małżeństw, rozdzielają Komunię świętą. Ludzie zwracają uwagę ze nie chcą księży „turystów”, co przyjadą i msze odprawią, a potem przez kolejne miesiące ich nie ma. Proszą o kapłana który będzie z nimi, będzie znał ich język, dzielił ich życie.

Zobacz: [Amazonia: Świadectwo biskupa-oblata (wideo)]

Dr Alicja Fijałkowska Myszyńska z Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła na sytuację społeczno-polityczną Amazonii. Wskazała, że na jej terenie mieszka ok. 3 mld ludzi, którzy tworzą 400 plemion, z których „część została poddana asymilacji, część żyje w odosobnieniu”. Prelegentka przypomniała różnice konstytucyjne państw należących do obszaru Amazonii.

O drogach inkulturacji, mówił w swoim wystąpieniu ks. prof. Władysław Strózik (IPJPII). Odwołując się do papieża Franciszka, wskazał, że te drogi to: „wsłuchiwanie się w mądrość przodków, poszanowanie kultury przedkolumbijskiej, wsłuchiwanie się w wartości tradycyjne, otwartość na Boga, sakralny charakter życia ludzkiego, szacunek dla rodziny, poczucie solidarności, uszanowanie harmonii, osobistej, rodzinnej, wspólnotowej, zdolność do radości w życiu surowym i prostym, odpowiedzialna troska o przyrodę”.

o. prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki OMI (zdj. YouTube)

O nawróceniu ekologicznym mówił ks. dr hab. Piotr Piasecki (UAM). Zwrócił uwagę na rozróżnienie: albo zwracamy się ku ziemi, albo ku Bogu uznając nasze ekologiczne grzechy. Podkreślił, że „Synod jasno mówi ze katecheza katolicka powinna mówić o grzechach ekologicznych”.

Zobacz: [Amazonia: W Wielki Czwartek oblacki biskup udał się do więzienia]

Na odniesienia papieża Franciszka do prozy i poezji w adhortacji „Querida Amazonia” zwrócił uwagę ks. prof. Jan Górski (UŚ). – Poezja to wymiana do dialogu. Przez stulecia ludy Amazonii przekazywały mądrość kulturową ustnie. Poznanie tego bogactwa jest w warunkiem prawdziwej inkulturacji. Owocem tego jest odkrycie poezji rodzimej i wyrażenie za jej pomocą dialogu chrześcijaństwa z rodzimą kulturą. Papież wychodząc od ludów ukazuje tez poezję latynoamerykańska. Ale pierwotna twórczość stała się natchnieniem – mówił ks. prof. Górski.

(misyjne.pl)