22 listopada 2021

BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK PIĘKNE MOGĄ BYĆ SŁOWA KAZNODZIEI, SĄ ONE BEZ ZNACZENIA, JEŚLI NIE TOWARZYSZY IM CODZIENNA, INTENSYWNA […]

22 listopada 2021

BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK PIĘKNE MOGĄ BYĆ SŁOWA KAZNODZIEI, SĄ ONE BEZ ZNACZENIA, JEŚLI NIE TOWARZYSZY IM CODZIENNA, INTENSYWNA MODLITWA

W głoszeniu misji ludowych Eugeniusz zawsze podkreślał pierwszorzędne znaczenie świadectwa stylu życia misjonarzy jako podstawowego środka nawracania ludzi. Regularny program modlitwy jest jedyną drogą do osiągnięcia integralności życia, która następnie znajduje odzwierciedlenie w słowach i czynach.

Bez względu na to, jak piękne mogą być słowa kaznodziei, są one bez znaczenia, jeśli nie towarzyszy im codzienna, intensywna modlitwa.

Jeśli ktoś codziennie odprawia rozmyślanie, codziennie dwa razy robi dokładnie rachunek sumienia i półgodzinną orację przed Najświętszym Sakramentem, a nie poprawia się ze swoich niedoskonałości i nie robi żadnego postępu w doskonaleniu swego stanu, to uważam go za bardzo godnego pożałowania i za bardzo bliskiego zguby, choćby głosił kazania, aby nawrócić innych…

List do ojca Jeana-Baptiste Honorata, 01.03.1844, w: EO I, t. I, nr 32.