30 listopada 2021

BISKUP Z KINGSTON, ŚWIADEK CUDÓW, JAKICH DOKONAŁ DOBRY BÓG PRZEZ POSŁUGĘ TYCH PRACOWNIKÓW APOSTOLSKICH, ZECHCIAŁ ICH WEZWAĆ DO SWOJEJ DIECEZJI […]

30 listopada 2021

BISKUP Z KINGSTON, ŚWIADEK CUDÓW, JAKICH DOKONAŁ DOBRY BÓG PRZEZ POSŁUGĘ TYCH PRACOWNIKÓW APOSTOLSKICH, ZECHCIAŁ ICH WEZWAĆ DO SWOJEJ DIECEZJI

W ciągu trzech lat misja kanadyjska rozwinęła się w zadziwiający sposób, ponieważ miejscowi biskupi uświadomili sobie misyjny potencjał oblatów. Nadszedł czas, aby wyznaczyć kompetentnego oblata, który będzie koordynował sytuację. Założyciel wybrał ojca Guiguesa, który cieszył się wielkim szacunkiem biskupa Grenoble, w którego diecezji pracował. Eugeniusz napisał do tego biskupa, aby przekazać mu tę wiadomość w dyplomatyczny sposób. Czyniąc to, daje dobry przegląd pracy misyjnej oblatów w Kanadzie.

Ekscelencja wie o całym dobru, jakiego dokonały drogie dzieci Księdza Biskupa, oblaci Maryi Niepokalanej w obszernej diecezji Montrealu, i Ksiądz Biskup za to błogosławił Pana. Z nową pociechą więc dowie się Ksiądz Biskup, że przed nimi otwarły się inne regiony. Biskup z Kingston, świadek cudów, jakich dokonał dobry Bóg przez posługę tych pracowników apostolskich, zechciał wezwać ich do Bytown, miasta w jego diecezji, w którym znajdują się Dzicy. Tam powierzył im misję. Jednocześnie zlecił im zaopatrzenie w dobra duchowe tych, których w tym kraju nazywa się drwalami. Są to skupiska trzystu, czterystu osób rozproszonych w ogromnych lasach tej części nowego świata, gdzie ci biedni chrześcijanie spędzają od sześciu do ośmiu miesięcy, zajęci eksploatacją tych lasów bez żadnej pomocy religijnej, która by im pomogła ustrzec się przed nieodłącznymi niebezpieczeństwami tego życia koczowniczego i rozproszonego…

Wobec takiego stanu rzeczy czuję się zmuszony wysłać tam człowieka zdolnego, który ma moje pełne zaufanie, aby mógł zorganizować właściwą Zgromadzeniu usługę w różnych powierzonych mu posługach i w różnych miejscach, które uzna za odpowiednie, aby tam go osiedlić. Tą osobą może być tylko o. Guigues. Ekscelencja zna jego zdolności i jego poświęcenie. Myślę, że ojcowska miłość, jaką Ekscelencja darzy rodzinę, której sprawami zawsze się zajmował, spowoduje, że Ksiądz Biskup zgodzi się z tym wyborem, tym bardziej że diecezja Księdza Biskupa nie ucierpi na krótkiej nieobecności o. Guigues’a, ale jednak kilkuletniej…

 List do biskupa Grenoble Philiberta de Bruillarda, 24.05.1844, w: EO I, t. 1, nr 35.