1 grudnia 2021

OJCIEC BRUNO GUIGUES – „DRUGIE JA” ZAŁOŻYCIELA Pisząc do biskupa Montrealu, aby poinformować go o nominacji ojca Guiguesa, Eugeniusz określa […]

1 grudnia 2021

OJCIEC BRUNO GUIGUES – „DRUGIE JA” ZAŁOŻYCIELA

Pisząc do biskupa Montrealu, aby poinformować go o nominacji ojca Guiguesa, Eugeniusz określa go jako swoje “alter ego”.

W takim stanie rzeczy nie wystarczy, że poślę kilka osób więcej, by łatwiej utworzyć wspólnoty, o które są proszeni. Uważam za obowiązek zrobić największe z możliwych ofiar, aby odpowiednio zorganizować w Ameryce rodzaj prowincji naszego Zgromadzenia. Musiałem w tym celu wybrać człowieka wybitnego, który sprawdził się w trudnej administracji. Cieszy się zresztą wielkim poważaniem zarówno w Zgromadzeniu, jak i poza nim…

Jest nim o. Guigues, któremu powierzam tę misję z najszerszymi uprawnieniami. To poniekąd alter ego, który będzie miał jurysdykcję nad wszystkimi członkami naszego Instytutu, kimkolwiek oni by byli, i nad wszystkimi wspólnotami Zgromadzenia w Ameryce. Z nim wielebni biskupi będą musieli uzgadniać wszystko, co dotyczy posług, jakich pragną od Zgromadzenia, i placówek, które chcieliby stworzyć w swych diecezjach, itd.

List do biskupa Montrealu Bourgeta, 07.06.1844, w: EO I, t. 1, nr 37.

To “drugie ja” było przedstawicielem Superiorem Generalnego we wszystkich sprawach administracyjnych, ale był także oblatem, który był przepony duchem charyzmatu przekazanego Eugeniuszowi i zapewniał jego kontynuację.

Słowem, nasz nadzwyczajny wizytator będzie mógł wykonywać zgodnie z zakresem jego jurysdykcji w jego prowincji to wszystko, co superior generalny może wykonać w całym Zgromadzeniu.

Dokument ustanawiający ojca Guiguesa nadzwyczajnym wizytatorem oblatów w Kanadzie, 10.06.1844, w: EO I, t. I, nr 41.

 

…Będzie uprawniony w Ameryce, w czasie trwania zleconego mu zadania, do wszystkiego, co ja wykonuję w Zgromadzeniu, z wyjątkiem dopuszczania kandydatów do oblacji, ich wydalenia ze Stowarzyszenia i zwolnienia ze ślubów zakonnych, zwoływania kapituły i innych uprawnień, które nie wiążą się ze specjalną posługą Zgromadzenia w Ameryce.

List do ojca Jeana-Baptiste Honorata, 08.06.1844, w: EO I, t. I, nr 39.

 

Więcej szczegółów na temat ojca Bruno Guiguesa: https://www.omiworld.org/fr/lemma/guigues-mgr-joseph-bruno-eugene-fr/