Kolęda w klasztorze [zdjęcia]

Nie tylko wam zdarza się zapomnieć zapalić świece na czas...

12 stycznia 2022

W domu zakonnym w Poznaniu oraz w pomieszczeniach administracji prowincjalnej odbyła się tradycyjna kolęda – wizyta duszpasterska. Jest ona celebrowana niemal we wszystkich domach zakonnych Polskiej Prowincji, choć przypada w różnym czasie, głównie ze względu na zobowiązania duszpasterskie oraz misjonarskie domowników. Pokoje oraz pomieszczenia zakonne najczęściej błogosławi przełożony, ale i od tej zasady są wyjątki. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej kolędy, niektórzy wręczają błogosławiącemu oraz jego ministrantom drobne upominki. Tak, w klasztorach również obchodzi się kolędę, bo przecież najważniejszym jej wymiarem jest błogosławieństwo Boże.

Niezapalone na czas świece podczas kolędy… zdarza się najlepszym

Podczas kolędy najważniejsza jest atmosfera…

(pg/zdj. P. Ratajczyk OMI)