Kolejna sesja trybunału ws. beatyfikacji Alfonsa Mańki OMI

Po raz drugi zebrał się trybunał powołany przez metropolitę poznańskiego.

24 stycznia 2022

W sobotę 22 stycznia w Poznaniu odbyła się druga sesja trybunału beatyfikacyjnego kleryka Alfonsa Mańki OMI. Swoje sprawozdanie przedstawiła komisja historyczna, a jej członkowie zostali przesłuchani jako świadkowie w procesie.

Pierwsza sesja trybunału beatyfikacyjnego Sługi Bożego Alfonsa Mańki OMI [zdjęcia]

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Sługę kleryka Alfonsa, którego w młodzieńczym wieku obdarzyłeś pragnieniem świętości. On z miłością poszedł za Jezusem drogą powołania, podejmując trud pracy nad sobą i upodabniając się do Niego jako męczennik.

Przez wzgląd na Twojego Sługę Alfonsa, udziel mi Boże łaski, o którą Cię proszę…, abyś Ty był uwielbiony w jego świętości, a mnie umocnił w wypełnianiu Twojej woli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Alfons Mańka OMI – Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się 21 października 1917 roku w Lisowicach k. Lublińca. W 1934 roku wstąpił do Małego Seminarium Oblatów w Lublińcu i po zdaniu matury w 1937 roku rozpoczął nowicjat w klasztorze oblatów w Markowicach. W tym okresie jego wychowawcą był superior klasztoru, mistrz nowicjuszy bł. o. Józef Cebula OMI. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1938 roku. Ukończywszy nowicjat rozpoczął studia filozoficzne w Krobi. Przebieg jego formacji duchowej ilustruje pozostawiony dziennik “Recapitulatio diei”, prowadzony w okresie od 15 września 1937 do 23 sierpnia 1938. W czasie okupacji niemieckiej ziem polskich 4 maja 1940 roku uwięziony został przez Gestapo, wraz z piętnastu innymi współbraćmi i przewieziony do obozu przejściowego w Szczeglinie, skąd 9 maja trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Zarejestrowany pod numerem 9348 przebył tzw. kwarantannę od 9 maja do 2 sierpnia 1940 roku. Przetransportowany został do obozu koncentracyjnego Gusen I gdzie otrzymał numer obozowy 6665 i skierowany do pracy w kamieniołomach. Zmarł z wycieńczenia w styczniu 1941 roku. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 27 listopada 2021 roku w Poznaniu.

(pg)