Obra: Zakończyła się rada poszerzona.

To dwudniowe spotkanie prowincjała i jego rady z przełożonymi i odpowiedzialnymi za dzieła prowincji.

30 stycznia 2022

Dobiegło końca dwudniowe spotkanie tzw. rady poszerzonej. Ostatni dzień obrad rozpoczął się od celebracji Eucharystii w kaplicy seminaryjnej. Mszy świętej przewodniczył wikariusz prowincjalny – o. Józef Wcisło OMI.

W homilii o. Józef Wcisło OMI nawiązał do czytania z Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus jest w swoim rodzinnym mieście, podano mu księgę proroka Izajasza, otworzył i zaczął czytać: “Duch Pański nade Mną, posłał Mnie, aby ubogim głosić Dobrą Nowinę”. Papież Franciszek w czasie Anioła Pańskiego tydzień temu, zwrócił uwagę na jedno bardzo ważne słowo, które wybrzmiało w tej Ewangelii. Jest to słowo “dziś” – “Dziś spełniły się te słowa Pisma”. Franciszek zauważył, że jest to pierwsze słowo, jakie wypowiedział Jezus w czasie swojej publicznej działalności. (…) Papież dalej kontynuował swoją refleksję, mówiąc, że słowo Boże jest zawsze “dziś”. Zapoczątkowuje pewne “dziś”. Kiedy czytasz słowo Boże, w twojej duszy zaczyna się “dziś”, jeżeli dobrze je rozumiesz. Dziś przemawia do twojego serca. Słowo, które nie tętni mocą “dziś”, nie jest godne Jezusa i nie pomaga życiu ludzi. Dlatego ten, kto głosi, pierwszy powinien doświadczyć “dziś” Jezusa. Tak, aby mógł przekazać to “dziś” innym.

Jesteśmy w Obrze na radzie poszerzonej. Większość z nas to przełożeni miejscowi, przełożeni wyżsi. Inni odpowiedzialni za pewne dzieła. Chodzi o to, żebyśmy właśnie odczuli, że to jest nasze dziś, że Bóg nam powierzył pewne zadania i musimy uwierzyć w to, że jeśli zostały nam te zadania powierzone, to Bóg też daje nam moc i łaskę i błogosławieństwo do tego, abyśmy je jak najlepiej wypełniali – przekonywał kaznodzieja – I to nie tylko w tym, że sami dbamy o siebie, że dbamy o swój rozwój, o swoją świętość, o swoją doskonałość, o jak najlepsze życie, ale także w tym, że jesteśmy odpowiedzialni za innych.

W pierwszej sesji zebrani w Obrze pochylili się nad rzeczywistością formacji zakonnej w prenowicjacie, nowicjacie, obrzańskim scholastykacie. Swoje sprawozdanie złożył także Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży.

Pierwszy dzień rady poszerzonej

Po przerwie nastąpiło sprawozdanie z dzieł Polskiej Prowincji: formacji i posługi oblatów braci, duszpasterstwa młodzieży, obecności w świecie mass mediów, organizacji profesjonalnego Archiwum Prowincjalnego w Poznaniu. Zebrani usłyszeli również o postępach w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Alfonsa Mańki OMI oraz zachętę do podtrzymywania pobożności względem naszych błogosławionych współbraci, których procesy kanonizacyjne są w toku. Przedstawiono informacje dotyczące działalności wspólnot przy sanktuariach: na Świętym Krzyżu i w Kodniu. Ostatnim punktem było nakreślenie sytuacji domu wypoczynkowo-rekolekcyjnego przy klasztorze w Łebie.

Zebranym w Obrze i łączącym się zdalnie podziękował prowincjał – o. Paweł Zając OMI. Rada poszerzona zakończyła się modlitwą brewiarzową.

(pg)