Świadectwa z wojny: Gleb i Lena z Charkowa [wideo]

Znaleźli schronienie w oblackim klasztorze w Tywrowie (obwód winnicki)

8 marca 2022