Kokotek: Prowincjał odwiedził uchodźców z Ukrainy

Blisko 130 Ukraińców znalazło schronienie w domu rekolekcyjnym oblatów w Kokotku.

13 marca 2022

Prowincjał Polskiej Prowincji odwiedził w niedzielę uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku. Obecnie przebywa tutaj blisko 130 osób, w tym około 60 dzieci. Ich pobyt i utrzymanie finansowane jest z pomocy Polskiej Prowincji oraz wsparcia prywatnych darczyńców.

Ojciec Paweł Zając OMI celebrował dla chętnych Eucharystię. W słowie skierowanym do wiernych zaznaczył, że po raz pierwszy Msza święta sprawowana jest w budującej się jeszcze kaplicy oblackiego ośrodka młodzieżowego. Wznoszenie tego najważniejszego miejsca dla OCM-u przyrównał do budowania wspólnoty Kościoła, którą wszyscy jesteśmy. Naszym zadaniem jest budowanie nowego świata, w którym miłość zastąpi nienawiść, radość zastąpi smutek, a za zło nie będziemy odpłacać złem. Msza święta sprawowana była w intencji dobrego pobytu gości z Ukrainy w Kokotku oraz w intencji pokoju za naszą wschodnią granicą. Oprócz Ukraińców w Eucharystii uczestniczyło kilku pracowników Oblackiego Centrum Młodzieży, którzy na co dzień pomagają gościom ośrodka oraz osoby, które wspierają oblacką pomoc.

Po wspólnej modlitwie o. Paweł Zając OMI miał okazję spotkać się z gośćmi oblatów w Kokotku. Mimo że grupa jest bardzo liczna, wśród ludzi panuje bardzo dobra atmosfera. Wielu animatorów organizuje im zajęcia integracyjne i wolny czas. To bardzo ważne, aby nie śledzić na bieżąco brutalnych działań wojennych na Ukrainie i poddawać się rozpaczy. Ważne przede wszystkim dla dzieci.

(pg/zdj. T. Maniura OMI)