Florencja: Spotkanie oblatów regionu europejskiego

Prezydentem oblackiej konferencji Europy jest polski prowincjał.

30 marca 2022

W oblackim klasztorze we Florencji trwa tygodniowe spotkanie przedstawicieli regionu europejskiego z administracją generalną Zgromadzenia. Jest ono elementem przygotowań do kapituły generalnej, która rozpocznie się 14 września 2022 r. Pierwsze dwa dni zaplanowano dla sprawozdań i raportów z regionu oraz prezentacji różnych posług oblackich – od regularnego duszpasterstwa przez posługi wyspecjalizowane, po służbę wśród emigrantów i uchodźców, coraz liczniejszych w Europie.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez o. Antoniego Bochma, radnego generalnego na region Europy. W sali spotkań zgromadzonych przywitał o. Paweł Zając, prezydent oblackiej międzyprowicjalnej konferencji Europy oraz prowincjał Prowincji Polskiej, wprowadzając w tematykę i dynamikę spotkania. Obaj ojcowie przedstawili następnie raporty o stanie regionu, po czym dodatkowe informacje przekazali oblaci odpowiedzialni za wspólne europejskie inicjatywy misyjne, w tym za duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym w Lourdes, za formację zakonną i seminaryjną, za finanse regionu oraz duszpasterstwo młodzieży i powołań.

Szansę na przekazanie najnowszych informacji mieli przełożeni delegatury i misji na Ukrainie i na Białorusi (połączeni ze zgromadzonymi przez łącza internetowe). Dzień zakończył się pracą w grupach oraz Eucharystią, której przewodniczył o. Paweł Zając. W homilii przypomniał 200-letnie dziedzictwo oblackie w Europie oraz zwrócił uwagę na słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania: „Tak mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu”. Są to słowa nadziei dla oblatów w Europie. Pomimo zmartwień związanych z postępującą sekularyzacją w wielu wspólnotach widać prawdziwy misyjny zapał i pragnienie służenia Kościołowi i ubogim, zgodnie z oblackim charyzmatem. W spotkaniu uczestniczy prawie 30 zakonników reprezentujących bogatą rzeczywistość oblacką Europy. Moderatorami są pani Nathalie Oudet, sekretarz prowincjalny prowincji francuskiej, oraz oo. Paweł Zając i Vincent Gruber (prowincjał Prowincji Francuskiej, wiceprezydent regionu).

(pz/zdj. pz, P. Osadnik OMI)