Wierszyńskie wieści ojca Karola [wideo]

Oblat pracuje w dekanacie, który jest mniej więcej wielkości Polski.

30 marca 2022

Wierszyńskie wieści

Opublikowany przez wierszyna.pl Wtorek, 29 marca 2022