31 marca 2022

Z listów św. Eugeniusza.

31 marca 2022

TO BĘDZIE ŚRODEK DOKONYWANIA CUDÓW WSZĘDZIE TAM, GDZIE BĘDĄ POSŁANI

Pisma Eugeniusza de Mazenoda, które prezentuję każdego dnia, ukazują liczne zadania, które podejmował: przełożony generalny oblatów we Francji i Kanadzie, odpowiedzialny za personel, misję i życie wspólnotowe wszystkich oblatów, a jednocześnie biskup drugiej co do wielkości diecezji we Francji.

Oddzielony od swoich misjonarzy w Kanadzie przez Ocean Atlantycki, był szczególnie zatroskany o zachowanie Bożego ducha i misji oblatów, których Bóg kazał mu założyć. Wierność charyzmatowi zapewniłaby sukces misyjny. Widać to wyraźnie w liście do ojca Guiguesa, nowego przełożonego misji w Kanadzie.

Nie mógł mi ojciec powiedzieć nic, co by mi zrobiło więcej przyjemności niż świadectwo, jakie mi ojciec daje o dobrych usposobieniach i zaletach wszystkich naszych ojców. Proszę Boga, żeby zachował dobrego ducha, którego ojciec u nich dostrzegł. To będzie środek dokonywania cudów wszędzie tam, gdzie będą posłani.

Pierwszym przełożonym był ojciec Honorat, który dołożył wszelkich starań, aby założyć nową misję, ale napotkał wiele trudności i przeszkód.

Od o. Honorata nie oczekiwałem niczego innego niż dobry przykład, który on daje; nikt nigdy nie oddał więcej sprawiedliwości jego cnotom zakonnym niż ja. Brzemię, jakie musiałem mu nałożyć, było dla niego zbyt ciężkie; teraz mu ulżono. Na nowym stanowisku będzie postępował dobrze. Tak samo powinno być z wszystkimi innymi.

List do ojca Guiguesa, 05.12.1844, w: EO I, t. I, nr 50.