5 kwietnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

5 kwietnia 2022

PRZEZNACZENI DO ODWIEDZENIA RÓŻNYCH MIEJSC PRACY DBALI, ABY PRZEZ POSŁUGĘ NIEŚĆ IM POCIECHĘ

Poszukując funduszy na utrzymanie misji zagranicznych w Kanadzie, Eugeniusz napisał do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, aby opisać najnowszą pracę misyjną oblatów.

Korzystam z okazji, by powiedzieć wam coś ważnego i przypomnieć o potrzebach misji, którą nasze Zgromadzenie ufundowało w Bytown w diecezji Kingston, i misji, którą wiosną przyszłego roku założymy w regionie Zatoki Hudsona. Ojcom ze wspólnoty Bytown powierzono duchową opiekę nad katolicką ludnością miasta i innych parafii diecezji, gdzie głoszą misje. Nadto spieszą z pomocą duchową ludziom pracującym przy wyrębie lasów. Ci robotnicy w liczbie kilku tysięcy są rozproszeni grupami w lasach, gdzie spędzają wszystkie miesiące sezonu, ścinając drzewa. Dotąd pozbawieni duchowej opieki dopuszczali się licznych wykroczeń, będąc plagą parafii, do których wracali po sezonowej pracy. Chcąc zaradzić tak wielkiemu złu, biskup diecezji postanowił, by misjonarze z Bytown wizytowali te grupy leśnych robotników i nieśli im posługę duchową tam, gdzie pracują.

List do Rady działa Rozkrzewiania Wiary, 23.12.1844, w: EO I, t. V, nr 90.