12 kwietnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

12 kwietnia 2022

WIELKI TYDZIEŃ: ZDOBYCI PRZEZ TAJEMNICĘ ZBAWIENIA, KTÓRA DOKONAŁA SIĘ DZIĘKI KRZYŻOWI ORAZ GORLIWOŚĆ, ABY GŁOSIĆ JE NAJUBOŻSZYM

Ta refleksja została przygotowana już jakiś czas temu. Czytając ją dziś ponownie, w kontekście naszej obecnej sytuacji na świecie, nasuwa się pytanie: „Jak mogę głosić te słowa tym, którzy tego dziś najbardziej potrzebują?

Po pierwsze, poświęcając czas na medytację nad tą rzeczywistością i czyniąc ją bardziej żywą we mnie jako życiodajny punkt odniesienia w czasach lęku i niepewności.

Po drugie, słowo dotknie tych, do których dotrę, gdzie tylko będę mógł.

Czy jest jakieś chwalebniejsze zajęcie, niż działać we wszystkim i przez wszystko dla Boga, kochać Go nade wszystko, kochać Go bardziej, dlatego że pokochało się Go tak późno.

Rekolekcje odprawione w seminarium w Aix w grudniu 1814 roku, EO I, t. XV, nr 130.

Imię Oblat oznacza osoby, które są gotowe do oddania życia z miłości do Boga.

Boży Duch udzielił świętemu Eugeniuszowi i jego dzieciom łaski, że zostali zdobyci przez tajemnicę zbawienia, która dokonała się przez krzyż oraz gorliwości, aby ją głosić najuboższym. Nasza duchowość skupia się zatem na zbawieniu, jakie wyjednał nam Chrystus; można by ją nazwać duchowością salwatoriańską. Z tym duchowym nastawieniem w 1826 roku zostało zatwierdzone nasze zgromadzenie.

17 lutego świętujemy rocznicę naszego zatwierdzenia prze Kościół. Ta łaska zaprasza nas, abyśmy jeszcze bardziej zgłębili tajemnicę zbawienia, jeszcze bardziej ustawili ją w centrum naszego życia, tak jak to uczynił święty Eugeniusz.

W. Steckling OMI, Information OMI, nr 462, Rzym, luty 2007 roku.