Kamerun: Majówka w Figuil [wideo]

Sanktuarium Maryjne założyli tutaj polscy oblaci.

10 maja 2022

Misjonarze oblaci przybyli do Figuil w 1970 roku. Pionierami misji byli: o. Marek Michalak OMI i o. Eugeniusz Jureczko OMI (późniejszy biskup diecezji Yokadouma). Kościół pod wezwaniem Świętej Bożej Rodzicielki został wzniesiony według projektu o. inż. Alfonsa Kupki OMI. W świątyni umieszczono kopię ikony Madonny Jasnogórskiej, która cieszy się wielkim kultem wśród Kameruńczyków. Każdego roku, 1 stycznia, odbywają się tutaj wielotysięczne uroczystości odpustowe. Spośród polskich oblatów wciąż posługuje tutaj o. Alojzy Chrószcz OMI. W miesiącu maju, w każdą sobotę odbywa się tutaj procesja maryjna, podczas której wierni niosą na barkach obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

(pg)