Czy znasz oblackie sanktuaria maryjne? [quiz]

Sprawdźcie swoją wiedzę - zobaczcie oblackie sanktuaria maryjne,

12 maja 2022
0%
162

Oblackie sanktuaria maryjne

Misjonarze oblaci w sposób szczególny są ofiarowani Maryi Niepokalanej. Jednym z wyrazów duchowości maryjnej jest prowadzenie sanktuariów i kościołów Jej poświęconych. Konstytucje i Reguły podkreślają, że zakonnicy są powołani do szerzenia zdrowego nabożeństwa do Maryi. Dla świętego Eugeniusza sanktuaria były szczególnym przedłużeniem posługi misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów). Zapraszamy Ciebie do wędrówki po oblackich sanktuariach maryjnych. Obecnie na świecie posługujemy w 29. takich miejscach. Zaczynajmy!

1 / 11

To będzie proste pytanie! Sarmacka odwaga Sapiehy, który według legendy miał ukraść obraz Matki Bożej w Rzymie. Jan Paweł II zwykł mówić, że oblaci mają tutaj coś, co należy do niego.

2 / 11

To pierwsze sanktuarium maryjne, które objęli misjonarze oblaci. Zakonnicy prowadzili tu duszpasterstwo w latach 1819-1841. Sanktuarium powstało w miejscu objawień Maryi w XVII wieku, które trwały 54 lata. Maryja nazywana jest tutaj Ucieczką grzeszników, Jej objawienia obalały ducha jansenizmu, panującego wśród duchowieństwa. Kościół uznał je za prawdziwe w 2008 roku.

3 / 11

To jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Opis objawień został spisany na prośbę o. Ferdynanda Gondranda OMI. Do dzisiaj misjonarze oblaci pomagają tutaj w duszpasterstwie pielgrzymów.

4 / 11

To najnowsza fundacja oblacka, w której posługuje też zakonnik z Polskiej Prowincji. Znajduje się tutaj Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Biskup diecezji zaprosił tutaj oblatów ze względu na ich maryjny wymiar charyzmatu.

5 / 11

To miejsce, gdzie najdłużej w tym kraju nieprzerwanie sprawuje się sakramenty. Sanktuarium jest miejscem szczególnej modlitwy różańcowej - jednym z impulsów do odnowienia tej praktyki była świnia żująca różaniec. Wierni wymodlili tutaj lodowy most przez rzekę. Tutaj także figura Maryi otworzyła oczy.

6 / 11

Maryja objawiała się tutaj Indianom, zanim przybyli misjonarze. Później żeglarze opowiadali o ukazywaniu się Matki Bożej wśród skał. Podróżni i marynarze na statkach modlili się wspólnie, śpiewali maryjne pieśni. Pojawił się wtedy także zwyczaj potrójnego sygnału dźwiękowego ze statków jako pozdrowienie dla Maryi, który przetrwał do dziś.

7 / 11

Odpusty 1 stycznia gromadzą tutaj dziesiątki tysięcy wiernych. Kościół zbudowali polscy oblaci. Czczona jest tutaj kopia ikony Matki Boże Jasnogórskiej.

8 / 11

Powróćmy do Europy. W 1739 roku Michał Jan Kaletyński sprowadza tutaj kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to owoc jego pielgrzymki na Jasną Górę. Dziesięć lat później, sprowadzony wizerunek zaczyna emanować niezwykłym blaskiem. To sanktuarium leży na terenie Polskiej Prowincji.

9 / 11

To najbardziej wysunięte na wschód sanktuarium maryjne Polskiej Prowincji...

10 / 11

Maryja ukazała się 17 stycznia 1871 r. czworgu dzieciom w ubogiej wiosce. Jeden z wizjonerów wstąpił potem do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Maryja wyprosiła powrót do domu czterech żołnierzy z wioski,

11 / 11

Na koniec powracamy do kraju macierzystego Zgromadzenia. Charakterystyczną cechą tego sanktuarium jest ogromna figura Niepokalanej umieszczona na szczycie świątyni. Kościół wybudował św. Eugeniusz, a oblaci byli stróżami tego miejsca od 1864 do 1903 roku.

Your score is

The average score is 65%

Pochwal się Twoim wynikiem!

Facebook Twitter
0%