Laskowice Pomorskie: Odnowione kaplice różańcowe

W nowej scenerii odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie.

13 maja 2022

Oblacka wspólnota parafialna w Laskowicach Pomorskich, podobnie jak większość parafii w Polsce, rozpoczęła comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Pierwsze spotkanie modlitewne odbyło się przy odnowionych kaplicach różańcowych, których otoczenie i zieleń sprzyjają zadumie modlitewnej.

(pg/zdj. parafia w Laskowicach Pomorskich)