Oblacka pielgrzymka do sanktuarium w Laus

Znajduje się tutaj pierwsze sanktuarium maryjne, w którym posługiwali oblaci.

15 maja 2022

Wspólnota domu macierzystego Zgromadzenia wraz ze świeckimi stowarzyszonymi z oblatami pielgrzymowali do sanktuarium maryjnego w Laus. Misjonarze oblaci opiekowali się tym miejscem kultu w latach 1819-1841. Podczas pielgrzymki poświęcono pamiątkową tablicę, która przypomina o oblackiej obecności w Laus.

W sierpniu 1818 roku do Założyciela przyszedł nieoczekiwany list, napisany przez wikariusza generalnego diecezji Digne, z prośbą o objęcie sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Laus. Eugeniusz był zaskoczony, ale udziela następującej odpowiedzi:

Księże, moim jedynym pragnieniem jest uczynić trochę dobra; jeżeli więc ksiądz uważa, że projekt, którego ksiądz jest autorem, mógłby przynieść choć trochę chwały Bogu i przyczynić się do zbawienia dusz, jestem wówczas całkowicie gotowy do wszelkich działań…

Dwa miesiące później, podczas pierwszej Kapituły Generalnej, zatwierdzono nową fundację misyjną. Dla Eugeniusza prowadzenie sanktuariów było nierozerwalnie połączone z misją głoszenia słowa Bożego. Wierni po przeżyciu misji parafialnej, mogli przybywać do sanktuariów, aby skorzystać z sakramentów oraz pogłębiać formację chrześcijańską. Były też one idealnym miejscem do przepowiadania Ewangelii dla większego grona odbiorców.

Do czasu papieskiego zatwierdzenia Zgromadzenia i zmiany nazwy z Misjonarzy Prowansji na Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, było to jedyne sanktuarium maryjne, które prowadzili. W Liście Apostolskim zatwierdzającym nową rodzinę zakonną papież Leon XIII napisał:

Mamy wreszcie nadzieję, że członkowie tej świętej rodziny, uznający za Patronkę Matkę Bożą Niepokalaną Dziewicę, będą starali się na miarę swoich sił, sprowadzić na łono miłosierdzia Maryi lud, który Jezus Chrystus ze szczytu krzyża zechciał dać [Jej] za swoje dzieci.

Misjonarze oblaci bardzo szybko byli rozpoznawani w całej Francji, jako kustosze kolejnych sanktuariów maryjnych. W czasach Założyciela byli obecni w następujących miejscach kultu:

  • Notre-Dame du Laus, High Alps (1819-1841)
  • Notre-Dame de la Garde, Marsylia (1830-1903)
  • Notre-Dame de l’Osier, Isère (1834- 1997)
  • Notre-Dame de Lumières, Vaucluse, (1837-)
  • Notre-Dame de Parménie, Isère (1842-1857)
  • Notre-Dame de Bon-Secours, Ardèche, (1846-1994)
  • Notre-Dame de Sion, Meurthe-et-Moselle, (1850-2006)
  • Notre-Dame de Talence, Gironde (1853-1976)
  • Notre-Dame de Cléry, Loiret (1854-1865)

Czy znasz oblackie sanktuaria maryjne? [quiz]

(pg/zdj. OMI Aix)