XV Jarmark Świętokrzyski

"Folklor łączy pokolenia" to motto przyświecające tegorocznemu wydarzeniu.

15 maja 2022

W niedzielę, 22 maja, odbędzie się na Świętym Krzyżu XV Jarmark Świętokrzyski, który rozpocznie się Mszą na błoniach o godz. 11.30. Po modlitwie na scenie nie zabraknie ludowych występów artystycznych. Zaprezentują się zespoły folklorystyczne z Kaszub i Pienin. Powiat kielecki reprezentować będzie Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. Na pobliskich błoniach zostaną ustawione także stoiska, które oferować będą rękodzieło artystyczne, potrawy regionalne i publikacje turystyczne.

(OMI Święty Krzyż/Gmina Bieliny)