Uroczystości pogrzebowe śp. o. Roberta Skupa OMI

Misjonarz spoczął na cmentarzu oblackim w Kodniu.

26 maja 2022

W Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Roberta Skupa OMI – misjonarza ludowego oraz ekonoma domu zakonnego w Kędzierzynie-Koźlu. Dzień wcześniej miała miejsce Msza święta żałobna w intencji zmarłego oraz eksporta ciała w Kędzierzynie-Koźlu. Na Śląsku uroczystości zgromadziły ponad 50. kapłanów – zarówno oblatów, jak i księży diecezjalnych – a także liczne grono parafian i przyjaciół. Uroczystości pogrzebowe w Kodniu rozpoczęła modlitwa różańcowa w intencji ojca Skupa.

Mszy świętej żałobnej przewodniczył ordynariusz Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pożegnanie śp. o. Roberta Skupa OMI zgromadziło w bazylice kodeńskiej najbliższą rodzinę, współbraci zakonnych, prezbiterów diecezjalnych, miejscowych parafian oraz znajomych zmarłego oblata. Z siedleckiej wspólnoty parafialnej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z której pochodził ojciec Robert, przyjechał autokar żałobników.

Kazanie podczas liturgii wygłosił o. Paweł Zając OMI. W słowie skierowanym do wiernych oparł się o trzy tajemnice życia zmarłego współbrata.

Tajemnicą jest rzeczywistość Boża, tajemnicą jest Bóg, Stwórca, ale też tajemnicą jest człowiek – rozpoczął kazanie prowincjał polskich oblatów.

Pierwszą tajemnicą w ujęciu kaznodziei było powołanie zmarłego oblata do życia.

Tajemnica początku życia człowieka. Są oczywiście nasi rodzice: kochająca mama, kochający ojciec, ale jeszcze wcześniej jest sam Pan Bóg, który nas tworzy, który o nas myśli, który nas planuje. I taki początek miał miejsce także w istnieniu ojca Roberta – wskazywał ojciec Paweł, przypominając znaczące momenty w życiu zmarłego współbrata.

Druga tajemnica, która się wpisuje w egzystencję ojca Roberta, to tajemnica jego powołania do życia kapłańskiego, do życia zakonnego – mówił dalej prowincjał – Takie bardzo dla mnie osobiste wspomnienie, kiedy rozpoczynałem drogę życia zakonnego w nowicjacie, to właśnie Robert i jego kurs nowicjat kończyli.

I wreszcie ta trzecia tajemnica – tajemnica śmierci i tajemnica nowego życia, które się właśnie rozpoczyna. (…) Oto, w tej chwili przez tę tajemnicę przechodzi nasz współbrat, Robert, wierzymy, że Bóg z tych połamanych skorup ludzkiego życia tworzy nowe, wspaniałe, piękne naczynie. Bóg stokrotnie nagradza jego poświęcenie kapłańskie, misyjne, zakonne. Przypomina o każdej spowiedzi świętej, w której  Robert rozgrzeszył drugiego człowieka, przypomina o każdej Eucharystii, którą sprawował. Przypomina o każdym dobrym słowie, które wypowiedział wobec ludzi, budując na nowo ich wiarę.

Roberta zaprosił do wiecznego życia na swój sposób nasz święty Założyciel, ojciec Eugeniusz, w przeddzień swojej uroczystości. Dlatego przez twe ręce, święty Ojcze Założycielu, powierzamy dobremu Bogu duszę naszego współbrata, Roberta Skupa. Dziękujemy ci za to, że pozwoliłeś nam cieszyć się jego życiem, jego obecnością. Modlimy się w jego intencji, a na dalszą drogę naszego życia, prosimy cię – daj nam tę łaskę – abyśmy korzystali z danych nam dni, aby kochać jeszcze bardziej, aby jeszcze bardziej żyć dla Ciebie i dla drugiego człowieka – konkludował o. Paweł Zając.

Posłuchaj całego kazania:

Na zakończenie liturgii głos zabrała siostra śp. o. Roberta Skupa OMI.

 

Ojciec Robert Skup OMI spoczął w oblackiej kwaterze kodeńskiego cmentarza, gdzie będzie oczekiwał na zmartwychwstanie umarłych.

(pg)