Nominacja oblata w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów Misyjnych

Jest jedynym katolickim teologiem wśród nominowanych.

22 czerwca 2022

Ojciec dr Marek Rostkowski OMI został nominowany do europejskiego grona odpowiedzialnych za przygotowanie Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Misyjnych w Sydney. Polski misjolog znalazł się w gronie czterech teologów różnych denominacji chrześcijańskich – prawosławnych, luteran i zielonoświątkowców z Rumunii, Finlandii i Niemiec. Jest jedynym katolikiem w tym gronie.

Marek Rostkowski OMI (zdj. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl)

W nocie informacyjnej pod nazwiskiem polskiego kandydata ujęto jego dorobek naukowy:

Polski teolog katolicki i misjonarz, studiował w Poznaniu, Warszawie i Rzymie. Doktorat z misjologii (2007) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2000-2016 główny bibliotekarz Papieskiej Biblioteki Misyjnej i Biblioteki Uniwersytetu Urbaniana w Watykanie oraz redaktor naczelny Bibliographia Missionaria. Zainteresowania: teologia misji, historia misji i teologia laikatu. Członek IAMS od 2008, a od 2010 roku przewodniczący grupy badawczej IAMS DABOH.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Misyjnych jest międzynarodowym, międzywyznaniowym i interdyscyplinarnym stowarzyszeniem zawodowym zajmującym się naukowym badaniem świadectwa chrześcijańskiego i jego wpływem na świat oraz pokrewną dziedzinę teologii międzykulturowej. Po kilku wstępnych spotkaniach, IAMS został założony w Driebergen w Holandii w 1972 roku. Od tego czasu co cztery lata odbywa się międzynarodowa konferencja na różnych kontynentach. Obecnie zrzesza ono ponad 400 naukowców, a także ponad 50 instytucji. Co cztery lata członkowie wybierają Komitet Wykonawczy, który odpowiada za rozwój stowarzyszenia i organizuje kolejną, co trzyletnią konferencję. W tym Komitecie reprezentowane są różne regiony świata. Sekretariatem stowarzyszenia jest zwykle jedna z instytucji stowarzyszonych. Obecnie znajduje się on na Uniwersytecie Lund w Szwecji. Cele stowarzyszenia to: promowanie naukowego studiowania systematycznych, biblijnych, historycznych i praktycznych kwestii związanych z misją i teologią międzykulturową; rozpowszechnianie informacji dotyczących studiów misyjnych wśród wszystkich osób zaangażowanych w te i pokrewne kierunki studiów; promowanie stypendiów, współpracy i wzajemnej pomocy w badaniach misji; organizowanie międzynarodowych konferencji misjologów i teologów międzykulturowych; zachęcanie do tworzenia ośrodków badawczych; stymulowanie publikacji z zakresu misjologii i teologii międzykulturowej.

(pg/zdj. chrystusowcy.pl)