Spotkanie z Delegaturą Ukraińską

Omawiano bieżącą sytuację na Ukrainie.

27 czerwca 2022

Przy pomocy internetowej platformy informacyjnej odbyło się spotkanie administracji prowincjalnej z Delegaturą na Ukrainie. Omawiano bieżącą sytuację w placówkach oblackich oraz sytuację ludności, wśród której posługują misjonarze oblaci. Obecnie na Ukrainie znajduje się jedenaście domów zakonnych. Zakonnicy zaangażowani są w pracę duszpasterską w parafiach, posługują w mediach oraz wśród ubogich i bezdomnych Kijowa.

Do Delegatury na Ukrainie należy obecnie 40. misjonarzy oblatów: 31. oblatów-ojców, 2. oblatów-braci zakonnych. W pierwszej formacji z Delegatury Ukraińskiej jest obecnie czterech kleryków i dwóch nowicjuszy.

Ukraina: Wypoczynek dla dzieci w czasie wojny

(pg)