2 sierpnia 2022

Chrzest Eugeniusza de Mazenoda.

2 sierpnia 2022

Eugeniusz co roku obchodził ten dzień i nadawał mu większe znaczenie niż swoim urodzinom. Jego relacja z Bogiem była najważniejszym elementem jego długiego życia.

Zapraszam was w tym dniu do odmówienia tej krótkiej litanii w podziękowaniu za świętego Eugeniusza, którego charyzmat dał początek mazenodowskiej rodzinie.

 

Panie, zmiłuj się nad nami

Chryste, zmiłuj się nad nami

Panie, zmiłuj się nam nami

Święty Eugeniuszu de Mazenodzie, módl się za nami

Założycielu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, módl się za nami

Twórco apostolskiej wspólnoty, módl się za nami

Przewodniku ubogich, módl się za nami

Świadku miłości Chrystusa ukrzyżowanego

Głosicielu misji ludowych, módl się za nami

Duszpasterzu młodzieży, módl się za nami

Nauczycielu niewykształconych, módl się za nami

Pasterzu więźniów, módl się za nami

Kapłanie wprowadzający nowe metody duszpasterskie, módl się za nami

Odnowicielu sanktuariów, módl się za nami

Misjonarzu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami

Głosicielu Dobrej Nowiny, módl się za nami

Ewangelizatorze wielu narodów, módl się za nami.

Mężu głębokiej wiary, módl się za nami.

Pielgrzymie zdążający do świętości, módl się za nami.

Mężu niesamowitej gorliwości, módl się za nami

Obrońco sprawiedliwości, módl się za nami

Misjonarzu o sercu wielkim jak świat, módl się za nami

Mężu wrażliwy na potrzeby swojej epoki, módl się za nami

Kapłanie o wielkiej odwadze, módl się za nami

Biskupie Marsylii, módl się za nami

Niezłomny pasterzu Kościoła, módl się za nami

Gorliwy obrońco Kościoła, módl się za nami

Formatorze duchowieństwa diecezjalnego, módl się za nami

Mężu pragnący odnowy Kościoła, módl się za nami.

Módlmy się:

Boże, prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego Eugeniusza de Mazenoda uczynił nas misjonarzami ubogich i najbardziej potrzebujących. Daj nam tę samą miłość, abyśmy oczyma Chrystusa ukrzyżowanego patrzyli na ubogich i opuszczonych. Pomóż nam, abyśmy im towarzyszyli. Prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dziękuję rodzinie mazenodowskiej z Australii za przesłaną litanię.