4 sierpnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

4 sierpnia 2022

ZWRÓCĘ SIĘ RÓWNIEŻ W STRONĘ OBRAZU MARYI I POKORNIE BĘDĘ PROSIŁ O JEJ MACIERZYŃSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

 

Zwrócę się również w stronę obrazu Maryi i pokornie będę Ją prosił o Jej macierzyńskie błogosławieństwo.

Regulamiun życia, w: A. Rey, dz. cyt., t. I, s. 26.

Fakt, że te słowa Eugeniusza nie były tylko ulotną fantazją wynika z szacunku, jaki ten młody człowiek okazywał księdzu Bartolo w Wenecji oraz z jego pragnienia, aby ściśle przestrzegać regulamin. Jego biograf Rey, podaje, że za odwrocie pierwszej strony tegoż regulaminu Eugeniusz napisał ważne zdania:

Ten regulamin jest dla mnie cenniejszy niż wszystko złoto świata; został ułożony dla mnie w Wenecji przez mojego czcigodnego i najdroższego nauczyciela, księdza Bartolo Zinelli, zmarłego w opinii świętości w Rzymie. Jemu przypisywano nawet wiele cudów, opisano jego życie, które jest niczym innym jak tylko konsekwencją cnót, które ciągle praktykował. Mogę o tym uroczyście zaświadczyć i po Bogu temu świętemu kapłanowi zawdzięczam to niewielkie dobro, które jest we mnie.

 A. Rey, dz. cyt., t. I, s. 25.