Tywrów: Uczyć się przebaczać…

Cykl katechez dla dzieci poświęcony był przebaczeniu.

12 sierpnia 2022

W oblackim klasztorze w Tywrowie na Ukrainie odbyło się kolejne spotkanie katechetyczne dla dzieci. Poświęcone było fragmentowi modlitwy Ojcze nasz: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”. Rzeczywistość przebaczenia w chrześcijaństwie to jedna z podstawowych treści podkreślanych przez Chrystusa. Przebaczenie jednak nie jest prostym zapomnieniem – tak przebacza tylko Bóg. To decyzja woli, że człowiek rezygnuje z nienawiści, która ostatecznie niszczy samego poszkodowanego. Przebaczenie nie jest również odrzuceniem uczuć – mamy prawo odczuwać żal, ból z powodu, że ktoś nas źle potraktował, czy wyrządził nam krzywdę. We fragmencie Modlitwy Pańskiej Jezus warunkuje doświadczenie przebaczenia Bożego od zdolności przebaczania bliźniemu.

(pg/zdj. OMI w Tywrowie)