Święty Krzyż: Pierwsze śluby zakonne

Pierwszą profesję złożyło dwóch nowicjuszy.

8 września 2022

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dwóch nowicjuszy: Maciej Donnerstag i Andrzej Kuniowski złożyli pierwsze śluby zakonne. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i śluby przyjmował superior świętokrzyskiej wspólnoty, o. Marian Puchała OMI. W homilii powiedział m.in.:

„Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni ziemskich znój. Kto Boga posiadł ma szczęścia zdrój. Bóg sam wystarcza!” Te słowa pełne otuchy i nadziei, wypowiedziane przez świętą Teresę z Avila, winny stanowić fundament naszego życia, zwłaszcza życia zakonnego. Warto je sobie zapamiętać i przypominać jak najczęściej w ważnych chwilach naszego życia, chociażby w tej, gdy pragniecie poświęcić się Bogu i złożyć pierwsze śluby zakonne; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. „Kto Boga posiadł ma szczęścia zdrój; Bóg sam wystarcza”. Te słowa wyzwalają z lęku człowieka powołanego przez Boga, zakonnika, oblata Maryi Niepokalanej, który świadomie i dobrowolnie mówi dziś Bogu swoje „fiat” i będzie je ponawiał  każdego dnia. „Patrzmy tylko na Boga, a wtedy będziemy naprawdę mocni” – pisał nasz święty Założyciel – biskup Eugeniusz de Mazenod. Tym bardziej, że śluby swe składacie w dzień Matki Bożej, w dzień Jej narodzin. To doskonała okazja aby docenić trud miłości, wyrazić Jej wdzięczność i radować się z tego, że jesteśmy Jej dziećmi, jesteśmy Jej synami, bo Ona jest naszą Matką i naszą Patronką, Patronką naszego zgromadzenia zakonnego. (…) Drodzy nowicjusze, bez lęku oddajcie się w Jego ręce, i służcie Bogu i ludziom w pokorze, ubóstwie, czystości, posłuszeństwie i wytrwałości. Amen

Nowo ustanowieni profesi udadzą się teraz na kilkunastodniowe wakacje, by 20 września stawić się w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze.

(kj)