12 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

12 września 2022

MIŁOSIERDZIE OGARNIA WSZYSTKO, A DLA NOWYCH POTRZEB WYNAJDUJE NOWE ŚRODKI.

Przyjrzeliśmy się niektórym odpowiedziom biskupa Eugeniusza na nowe oblicza ubogich w jego diecezji w Marsylii. Dziesięć lat po nominacji, w liście pasterskim do swojej diecezji, spojrzał wstecz na dzieła miłosierdzia, które były aktywne w jego diecezji. Pokazuje niesamowite zrozumienie ludzkich potrzeb drugiego co do wielkości miasta Francji i odpowiedź misjonarza oblata:

Podziwiajcie jak te dzieła się mnożą. Ileż to nowych instytucji posiada jakiś cel, który wcześniej nie był znany! Dzieciństwo, starość, chorzy, ubodzy, robotnik uginający się od rana do nocy pod ciężarem dnia i upału, niewinność w niebezpieczeństwie, obrzydliwa i pełna wyrzutów sumienia podłość, młody więzień wtajemniczony już w zwyczaje, które czynią łajdaków, wielki winowajca zatwardziały w zbrodni, sam bogacz często tak nędzny przed Bogiem na łożu śmierci: miłosierdzie ogarnia wszystko; a dla nowych potrzeb, gdy trzeba, wynajduje nowe środki: pomoc duchową, pomoc cielesną, chleb dla duszy, chleb dla ciała; pouczenia dla niewiedzy; rady, wskazówki, wsparcie dla słabości; azyl dla cnoty lub dla pokuty; pobożne uczucia, słodkie pociechy, nadprzyrodzoną siłę dla umierających; wszelkiego rodzaju dobra są świadczone w imię Jezusa Chrystusa.

Nie mówiąc już o gorliwości i hojności tych pobożnych stowarzyszeń pań, które wspierają nasze placówki charytatywne w naszym mieście Marsylii, gdzie odznaczają się tak doskonałym duchem i wszystkimi cnotami chrześcijańskiej kobiety.

List pasterski, 07.02.1847 r.