13 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

13 września 2022

BABEAU – KRÓLOWA RYNKU

Jednym z najbardziej barwnych współpracowników biskupa Eugeniusza w docieraniu do ubogich była sprzedawczyni ryb znana jako Babeau. Biograf Rey podaje szczegóły: W 1843 roku w kościele św. Trójcy ksiądz Barrelle głosił kazania wielkopostne. Cieszył się z nawrócenia kobiety z rynku, znanej w Marsylii jako Babeau lub Elisabeth. Nic na rynku nie odbywało się bez jej zgody; była królową rynku. Przywołać kobietę do rozsądku – mówiła – dla mnie to nic takiego, ale schłodzić mężczyznę pod moimi ciosami, a gdy jest w nurcie i dać mu przyjemność, to już moja sprawa. Takie wyczyny, którym towarzyszyły krzyki i przeraźliwe przekleństwa, były dla niej codziennością.

Powróciwszy do Boga, poświęciła się całkowicie apostolstwu inspirowanemu przez księdza Barrelle’a. Każdego dnia regularnie sprowadzała do konfesjonału pięć lub sześć nowych ludzi, czasem więcej. Chodziło o zapewnienie wytrwałości tym konwertytom, stąd założenie Zgromadzenia św. Anny. W ciągu niespełna dwóch lat stowarzyszenie rozrosło się w imponujący sposób.

A. Rey, s. 204.