15 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

15 września 2022

ROBOTNICY MIELI WIĘC SWOJE BRACTWO.

Nawrócenie Babeau zostało porównane do nawrócenia Samarytanki z Ewangelii. Nawróciła swojego konkubenta i wyszła za niego. To nawrócenie skłoniło ją do poświęcenia się dla dobra robotników.

Józef, woźnica, który był mężczyzną nowej Samarytanki, zanim został jej mężem, był dla Bractwa św. Józefa tym, czym Babeau był dla Stowarzyszenia św. Anny. Szczerze oddał się dobru i stał się gorliwym apostołem. Robotnicy mieli więc swoje bractwo, która wkrótce bardzo się rozwinęło.