Święty Krzyż: Zakończenie wielkiego odpustu

W ostatni dzień odpustu na Święty Krzyż przybyli chorzy i osoby w podeszłym wieku.

20 września 2022

Ostatni dzień wielkiego odpustu na Świętym Krzyżu poświęcony był tajemnicy cierpienia. Do świętokrzyskiej bazyliki przybyły osoby cierpiące, chore i w podeszłym wieku, aby wpatrując się w tajemnicę cierpienia Chrystusa, doświadczyć również perspektywy chwały, płynącej z Jego zmartwychwstania. Dlatego podczas Mszy świętych udzielano sakramentu namaszczenia chorych, który jest sakramentem uzdrowienia i podniesienia. Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Huk – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym (archidiecezja warszawska). Modlitwie towarzyszył chór parafialny z Zalesia Dolnego.

Już od tygodnia pochylamy się nad tajemnicą Krzyża, obchodząc po raz kolejny nasze uroczystości odpustowe tu na tej Świętej Górze. Cieszymy się z Waszej obecności także dziś, na zakończenie odpustu. Oddając cześć Krzyżowi, dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za dokonanie dzieła odkupienia i zbawienia człowieka. Zapamiętajmy tę naukę, że Krzyż to znak zbawienia, znak miłości i nadziei. Siostry i Bracia, bądźmy obrońcami Krzyża, bądźmy obrońcami wartości chrześcijańskich, bądźmy obrońcami Ewangelii i Chrystusowego Kościoła. Wraz z Maryją stojącą pod Krzyżem bądźmy odważni i mężni, nie dajmy się zastraszyć i zniewolić. W Krzyżu zbawienie, w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu miłości nauka – mówił o. Marian Puchała OMI, superior oblatów na Świętym Krzyżu.

(pg/zdj. OMI Święty Krzyż)